Dryckesbranchens Klimatinitiativ + AMKA = SANT

För oss på Amka är hållbarhetsfrågor gällande såväl miljö som människa en självklar del av vårt dagliga arbete. Vi är därför extra stolta och glada över att delta i Dryckesbranchens Klimatinitiativ.

Syftet med initiativet är att vi tillsammans med andra aktörer i branschen ska bidra till att minska den svenska dryckesbranschens miljöpåverkan i linje med de globala hållbarhetsmålen i
Agenda 2030.

I praktiken innebär deltagandet att vi årligen rapporterar in data på vår klimatpåverkan i den plattform som branschen gemensamt har tagit fram. Vår målsättning är att med detta verktyg bättre kunna överskåda och därefter successivt minska vår klimatavtryck de kommande åren. I stegen mot en minskad påverkan på miljön sätter vi bland annat press på våra logistikpartners för att minimera miljöfarliga transporter och strävar efter att hitta alternativa förpackningar som har en mindre negativ inverkan på miljön.

För mer information, vänligen kontakta;
Åsa Surry, Supply Chain & Sustainability Manager
asu@amka.se