Dryckesbranschens Klimatinitiativ – första rapporten.

Amka är stolt över att vara ett av 35 deltagande företag som har rapporterat in sina utsläpp för 2018 inom ramen för Dryckesbranschens Klimatinitiativ.

Initiativets första rapport har just blivit publicerad och den visar med tydlighet att branschens största utsläppskällor utgörs av förpackningar och transporter.

Amka har i och med rapporten, tillsammans med kollegorna i branschen, tagit ett första steg mot att kunna sätta gemensamma och individuella mål för att minska våra negativa inverkan på klimatet.

Välkommen att läsa rapporten här

thumbnail of Dryckesbranschens Klimatinitiativ DKI-klimatpaverkan-2018 uppdaterad final