Vi är en del av Dryckesbranschens Klimatinitiativ

Dryckesbranschens Klimatinitiativ startades 2017 av Systembolaget, Sprit & Vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier.
I Dryckesbranschens Klimatinitiativ arbetar vi tillsammans med branschkollegor för att minska vår egen, och i förlängningen hela branschens, klimatpåverkan.
En dryckesbransch utan klimatpåverkan, där varje droppe räknas.
Vår vision ser du här ovan, “En dryckesbransch utan klimatpåverkan, där varje droppe räknas”. Vi, aktörer inom den svenska dryckesnäringen och Systembolaget, har beslutat att anta klimatutmaningen tillsammans.
Vi är företag som integrerar hållbarhet i affärsstrategin och på så sätt skapar utrymme för ansvarstagande i våra affärsmodeller – med kunden, klimatet, människan och miljön i fokus.
Vilka är med i DKI?
Idag (2020) ingår 43 dryckesföretag i initiativet. Vi uppmanar alla branschkollegor att delta. Tillsammans står vi som deltagande företag för närmare 80% av dryckesvolymerna i Systembolagets fasta sortiment. DKI bildades 2017 och sedan november 2018 kan alla Systembolagets leverantörer ansluta sig till initiativet.

Mer om DKI här.