HS Certifiering

Amka är stolta över att ha genomgått revision och att nu vara certifierade enligt IP Livsmedel Grundcertifiering.
Certifieringen styrker att Amkas verksamhet som försäljare av alkoholhaltiga drycker, uppfyller de krav och regelverk som är kopplade till spårbarhet och livsmedelssäkerhet.

För mer info, vänligen kontakta:
Åsa Surry, Supply Chain & Sustainability Manager
Tel:  08 – 51 48 49 82 eller asu@amka.se