Privacy Policy

Generellt om användandet av personupplysningar
Vi samlar aldrig in några personupplysningar utan att du själv medgivit det vid registrering, köp eller genom att delta i en undersökning eller liknande. Därigenom samlar vi in information om namn, adress, postnummer, e-mail, kön, ålder, intressen, kännedom om olika ämnen. Om du vill vet vilken information som finns sparad om dig hos AMKA så ska du vända dig till amka@amka.se Om vi har felaktiga uppgifter så kan du skicka rättelsen till samma adress. Du har alltid rätt att få veta vilken information som finns registrerad om dig i enlighet med Personuppgiftslagen.

Enligt Personuppgiftlagen så ska din personliga information hanteras aktsamt. Vi sparar dina uppgifter på en dator med begränsad tillgång i låsta utrymmen. Vi kan dock inte garantera 100% säkerhet vid dataöverföring på nätet. Det finns en risk för att obehöriga kan tilltvinga sin upplysningar när data sänds elektroniskt. Personliga uppgifter avges således på egen risk.

Ändringar i vår hantering kan komma att bli nödvändiga och kommer i så fall att framgå på denna sida.