Vi i Dryckesbranschens Klimatinitiativ rapporterar våra utsläpp och åtgärder för klimatet.

Vi deltagare synliggör vårt klimatarbete i den rapport som DKI släpper årligen sedan 2018. Tillsammans har vi, representanter från alla delar av dryckesbranschen, utvecklat ett rapporteringsverktyg som gör det enklare för alla att medverka.

Deltagarna har under våren 2020 rapporterat in data för verksamhetsåret 2019.
Utifrån inrapporterade data har sedan klimatpåverkan för varje företag beräknats i verktyget. För att säkerställa kvaliteten i den data som har rapporterats in har den granskats av klimatkonsultföretaget 2050.