AMKA är stolta deltagare i Dryckesbranschens Klimatinitiativ 2020

Dryckesbranschens klimatpåverkan minskar visar en ny rapport från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI).
Resultatet i rapporten är ett viktigt steg mot det långsiktiga målet att branschen ska vara klimatneutral 2045.

Dryckesbranschens klimatinitiativ (DKI) har idag 57 deltagare.
Deltagarna är alla aktörer inom den svenska dryckesnäringen och Systembolaget och vi har beslutat att anta klimatutmaningen tillsammans.

Aktörerna står tillsammans för närmare 84 procent av dryckesvolymerna i Systembolagets fasta sortiment. Förra året var siffran 80 procent.
2020 var ett omskakande år på grund av pandemin, med stora utmaningar i hela kedjan från odling, produktion, logistik till försäljning och fram till slutkunden.

Tillsammans bidrar vi och deltagarna till att minska branschens klimatavtryck i linje med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vi rapporterar in vår verksamhets klimatpåverkan i det verktyg som branschen tagit fram.
Dryckesbranschens Klimatinitiativs gemensamma mål till 2030 är:

1. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter i utlandet.
2. 100% resurseffektiva och materialåtervinningsbara förpackningar
3. 100% förnybar el och energi i den egna verksamheten samt en ökande andel i hela leverantörskedjan
4. En strategi för mätbar primärproduktion och odling.

Amka fortsätter arbetet tillsammans med övriga aktörer i initiativet mot visionen ”en dryckesbransch utan klimatpåverkan, där varje droppe räknas”.