Dryckesbranschens klimatinitativ – tillsammans tar vi ansvar för klimatet.

För att lyckas hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader, måste alla samarbeta. Därför har flera aktörer inom den svenska dryckesnäringen beslutat att anta utmaningen tillsammans. Det gör vi genom Dryckesbranschens klimatinitiativ som startades 2017 på initiativ av Sprit & Vinleverantörsföreningen, Sveriges Bryggerier och Systembolaget.
Som deltagare i Dryckesbranschens klimatinitiativ förbinder vi oss till att rapportera vår klimatpåverkan en gång per år, sätta upp egna mål för minskad klimatpåverkan, arbeta för förbättring och att bidra till initiativets gemensamma mål:
1. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter i utlandet.
2. 100% resurseffektiva och materialåtervinningsbara förpackningar.
3. 100% förnybar el och energi i den egna verksamheten samt en ökande andel i hela leverantörskedjan.
4. En strategi för mätbar primärproduktion och odling.
Alla deltagare rapporterar in sina utsläpp, och dessa sammanställs till en rapport.

Läs rapporten för 2022:

thumbnail of DKI Klimatrapport 2022